Politique de confidentialité

Supsuppliers, gevestigd aan Impact 69H, 6921RZ Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Coordonnées de la personne à contacter :

Bas Geleijnse
Supsuppliers
https://supsuppliers.com
Impact 69H, 6921RZ Duiven
Adresse électronique : info@supsuppliers.com
Numéro de téléphone : 026 - 785 50 33

Données personnelles que nous traitons :

Supsuppliers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Prénom et nom
- Numéro de téléphone
- Adresse électronique
- Données relatives à vos activités sur notre site web

Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons

Notre site web et/ou service n'a pas l'intention de collecter des données sur les visiteurs du site web âgés de moins de 16 ans. À moins qu'ils ne disposent d'une autorisation parentale ou d'un tuteur. Toutefois, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants afin d'éviter de collecter des données sur les enfants sans leur consentement. Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des données à caractère personnel sur un mineur sans ce consentement, veuillez nous contacter à l'adresse suivante info@supsuppliers.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Supsuppliers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Prise de décision automatisée

Supsuppliers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supsuppliers) tussen zit. Supsuppliers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress CMS om de website te kunnen beheren op een eenvoudige manier. Het vullen met inspiratie content staat hier centraal.

Durée de conservation des données personnelles

Supsuppliers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor onbepaalde tijd. Dit wil zeggen dat wij de gegevens, die via het contactformulier zijn ingevuld, pas verwijderen op verzoek.

Partage de données à caractère personnel avec des tiers

Supsuppliers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, ou techniques similaires, que nous utilisons

Supsuppliers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Visualiser, modifier ou supprimer des données

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez le faire vous-même via les paramètres personnels de votre compte. Vous avez également le droit de retirer votre éventuel consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par notre société et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d'envoyer les données personnelles que nous avons sur vous dans un fichier informatique à vous-même ou à une autre organisation que vous avez désignée. Si vous souhaitez exercer votre droit d'opposition et/ou votre droit à la portabilité des données ou si vous avez d'autres questions/commentaires concernant le traitement des données, veuillez envoyer une demande spécifique à l'adresse suivante info@supsuppliers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Supsuppliers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Supsuppliers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Comment nous sécurisons les données personnelles

Supsuppliers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@supsuppliers.com.

Jeroen

TAG

fr_FRFrench