Privacy policy

Supsuppliers, gevestigd aan Impact 69H, 6921RZ Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Bas Geleijnse
Supsuppliers
https://supsuppliers.com
Impact 69H, 6921RZ Duiven
Email address: info@supsuppliers.com
Phone number: 026 - 785 50 33

Personal data we process:

Supsuppliers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- First name and surname
- Phone number
- Email address
- Data about your activities on our website

Special and/or sensitive personal data we process

Our website and/or service does not intend to collect data on website visitors who are under 16 years of age. Unless they have parental or guardian consent. However, we cannot verify whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in their children's online activities to avoid collecting data on children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without such consent, please contact us at info@supsuppliers.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Supsuppliers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Automated decision-making

Supsuppliers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supsuppliers) tussen zit. Supsuppliers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress CMS om de website te kunnen beheren op een eenvoudige manier. Het vullen met inspiratie content staat hier centraal.

How long we keep personal data

Supsuppliers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor onbepaalde tijd. Dit wil zeggen dat wij de gegevens, die via het contactformulier zijn ingevuld, pas verwijderen op verzoek.

Sharing personal data with third parties

Supsuppliers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, or similar techniques, that we use

Supsuppliers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. You also have the right to withdraw your possible consent to data processing or object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means you can submit a request to us to send the personal data we have on you in a computer file to you or another organisation named by you. If you wish to exercise your right of objection and/or right to data portability or have other questions/comments about data processing, please send a specified request to info@supsuppliers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Supsuppliers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Supsuppliers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal data

Supsuppliers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@supsuppliers.com.

Jeroen

TAG

en_GBEnglish